Power of Reflection

 

Ouderavonden

Ouders voelen zich vaak onzeker over de opvoeding van hun kinderen. Hoe leer je bijv. grenzen stellen? In een boeiende ouderavond staat deze vraag centraal. Ouders krijgen handvatten aangereikt voor de omgang met hun kinderen. De avond is zeer op de praktijk gericht en geschikt als thema-avond op scholen.

Er zijn drie mogelijkheden:

Grenzeloze kinderen 

over communicatie met kinderen (Basisschool)

Voortdurend tasten kinderen de grenzen af. Waar liggen ze? Zijn de grenzen te verleggen? Is vader of moeder serieus als hij/zij zegt dat iets niet mag? Welke mogelijkheden heb je als kind om dat te testen? Soms lijkt het alsof ouders consequent worden getest en uitgeprobeerd. We gaan in op de houding van de ouders t.o.v. de kinderen en op de moeilijkheden die ze vaak ondervinden bij het stellen van grenzen.

Grenzeloze pubers

over communicatie met pubers (voortgezet onderwijs)

‘Ze proberen telkens de grenzen te verleggen.’

‘Je moet het ze wel tien zeggen.’

‘Pubers zijn hondsbrutaal tegenwoordig.’

‘Over werkelijk alles ontstaat discussie.’

Ouders en pubers begrijpen elkaar lang niet altijd. Er ontstaat frictie en irritatie. Maar wie is die puber eigenlijk? En wie ben jij als ouder? Hoe stel je grenzen? Hebben pubers daar een eigen inbreng in? Hoe bewaak je grenzen bij pubers en bij jezelf? In ‘Grenzeloze pubers’ gaan we op deze en andere vragen in. Tijdens de ouderavond gaan na hoe we kunnen luisteren naar pubers en hoe we met hen kunnen communiceren (verbaal en non-verbaal). We gaan kijken hoe we grenzen kunnen stellen en bespreken het belang van consequent handelen en de moeilijkheden daarbij.

                                                                                                Tip: Noem een grote, rode cirkel 
                                                                                                    Nooit een kleine gele driehoek

Social media    

Kinderen en jongeren zijn voor, tijdens en na schooltijd druk bezig met hun smartphones. Gesprekken, roddels en ruzies die voorheen op het schoolplein of tijdens de lessen speelden, verplaatsen zich steeds vaker naar de smartphone. Ouders en leerkrachten krijgen hierdoor steeds minder zicht op wat kinderen doen. Tijdens de ouderavond bespreken we vragen als:

  • Wat doen onze kinderen het liefst op hun smartphone en social media?
  • Welke invloed heeft facebook en Instagram op het gedrag van uw kind(eren)?
  • Wat doen uw kinderen met Whatsapp? Heeft u daar als ouder invloed op?
  • Waar moet ik als ouder op letten?
  • Welke afspraken kan ik maken over gebruik van smartphone en social media?
  • In hoeverre zijn deze afspraken realistisch of redelijk?
  • Wat doet social media met het zelfbeeld van uw kind(eren)?