Power of Reflection

 

Coaching van docenten/leerkrachten.

Reflecteren op eigen handelen brengt je verder. Wat doe ik goed? Waar kan/moet het beter? Power of Reflection ondersteunt dit proces. Zo wordt o.a. Video Interactie Begeleiding ingezet. Er worden opnamen gemaakt van een (deel van een) les. Deze worden d.m.v. micro-analyse besproken.

Er zijn drie mogelijkheden:

een smal arrangement 

Dit arrangement is heel geschikt voor docenten/leerkrachten die behoefte hebben om onder begeleiding even gestructureerd te reflecteren.

Dit arrangement is als volgt opgebouwd:

lesbezoek met video-opname, ½ uur

voorbereiden gesprek, 1 uur

gesprek, 1 uur

een breed arrangement

Dit is een traject van drie bijeenkomsten. Vooral geschikt voor docenten/leerkrachten die nog niet zo lang voor de klas staan of die een extra steuntje in de rug behoeven.

Dit arrangement is volgt opgebouwd:

lesbezoek met video-opname, ½ uur (3x)voorbereiden gesprek, 1 uur (3x)

gesprek, 1 uur (3x)

een arrangement op maat. 

Er wordt per persoon bekeken wat bij hem/haar past.

Uitgangspunten van alle arrangementen:

  • er wordt vooral een beroep gedaan op het zelf leren reflecteren


  • uitkomsten en andere gegevens blijven eigendom van de coachee.